ZGWA | Missie, visie en strategie

Missie

De Zorggroep ZGWA wil eerstelijnszorg organiseren en contracteren, die qua omvang en organisatie de individuele praktijk overstijgt.

ZGWA is namens haar leden, in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard en omstreken, gesprekspartner van partijen die van belang zijn om haar visie te kunnen realiseren en wil optimale inhoudelijke- en materiële randvoorwaarden realiseren voor zorgverleners.  

Visie

ZGWA wil, met de aangesloten leden, staan voor een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. In goede afstemming en een gestructureerde samenwerking met de andere disciplines, in eerste- en tweede lijn, ten behoeve van hun klanten/patiënten. 

Deze zorg wordt zoveel mogelijk geleverd door de huisartsvoorziening in het eigen dorp of de eigen wijk. De huisartsvoorziening maakt onderdeel uit van een (op zijn minst virtueel) geïntegreerd eerstelijns netwerk van partijen die streven naar het bevorderen van de gezondheid.


Aangesloten huisartspraktijken en paramedici vinden het ondersteunen van zelfzorg bij patiënten/cliënten van belang omdat mensen met een chronische aandoening maar 1% van hun tijd zorg van professionele zorgverleners ontvangen en voor de overige 99% zelf een manier moeten vinden om hun aandoening te managen in het dagelijks leven. Ondersteunde zelfzorg helpt patiënten/cliënten zelf hun aandoening te managen, zelf een deel van de zorg te bepalen en een passende leefstijl te ontwikkelen. Samen uitgaan van positieve gezondheid en welbevinden  i.p.v. ziekte , ondersteund door de inzet van ICT (bijvoorbeeld eHealth), hulpmiddelen en de omgeving. Het totale zorgaanbod is aan het veranderen en zelfmanagement is daar in de visie van ZGWA een belangrijk onderdeel van.

Strategie
In december 2018 hebben de huisartsen uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard in een ledenvergadering van de coöperatie met overgrote meerderheid de strategie van de zorggroep voor de komende jaren vastgesteld. 'ZGWA richting 2022 – op weg naar een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie' beschrijft een fundamenteel andere koers die wij samen met regionale zorgpartners in willen slaan. Om waarde toe te voegen aan patiëntenzorg en aan het rendement van de huisartsenpraktijk, beide op basis van uitkomstindicatoren. Dit betekent dat de huisartsen met elkaar de stap maken naar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio. 


Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2020 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap