POH GGZ

Geestelijke gezondheidszorg
In uw huisartsenpraktijk wordt geestelijke gezondheidszorg, afgekort tot GGZ, aan u aangeboden door de POH GGZ. Deze gespecialiseerde praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met lichte tot matige psychische en/of psycho-sociale klachten. 

De POH GGZ is in het bezit van de juiste kennis om u snel de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten in uw eigen huisartsenpraktijk. Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden. Deze nieuwe functionaliteit binnen de huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en is ook vrij van eigen risico.

Klachten

Psychische  en/of psychosociale klachten komen veel voor. Denk hierbij aan stress, werk-, relatie- en/of opvoedingsproblemen. Maar ook aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, burn-out verslaving of een eet-stoornis. Deze problemen kunnen u in uw dagelijks functioneren belemmeren en de kwaliteit van uw leven negatief beïnvloeden. Dit hoeft niet nodig te zijn want de meeste klachten zijn ‘met de juiste hulp op de goede plaats’ goed te behandelen.

Behandeling

Indien u klachten van psychische en/of psychosociale aard heeft, maakt u een afspraak bij uw huisarts waar het eerste gesprek mee plaats zal vinden. Samen met u bepaalt de huisarts welke zorg u nodig heeft. Dit kan zijn dat de huisarts u zelf behandelt of in contact brengt met de POH GGZ.

Zorgplan
De POH GGZ maakt aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst en een intake-gesprek, een goede inventarisatie van uw klachten en problemen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt zowel u als uw huisarts geïnformeerd over een mogelijk plan van aanpak. Dit kan zijn een vervolgtraject bij de POH GGZ in uw huisartsenpraktijk maar het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere GGZ professional in de Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.

Betrokken zorgverleners
  • Indien uw zorg verleend wordt door de POH GGZ zal er met regelmaat overleg plaats vinden met uw huisarts. Binnen de huisartsenpraktijk blijft de huisarts namelijk de medisch verantwoordelijke.
  • Tevens kan het zijn dat de huisarts of POH GGZ, in het kader van uw begeleiding overleg wil plegen met een professional uit de specialistische ggz. Dit zal echter alleen plaatsvinden mits u daar nadrukkelijk toestemming toe heeft verleend.

Kiezen in de GGZ
Kiezen in de GGZ is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

 

 Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2020 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap