Ouderenzorg

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

ZGWA biedt het zorgprogramma kwetsbare ouderen aan. Steeds meer huisartsen werken hiermee. Kwetsbaarheid bij ouderen betekent dat er een wankel evenwicht is in de gezondheid. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat bij kwetsbare ouderen vaak tot een opeenvolging van complicaties. Omdat steeds meer kwetsbare ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen, blijft de zorg voor deze ouderen bij de huisarts en concentreert deze zich steeds meer in de wijk. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk, zoals welzijn, verpleging, verzorging, thuiszorg, de huisarts, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

Wat kunt u als oudere zelf doen, in samenwerking met de mensen om u heen, om zo lang en veilig mogelijk zelfstandig te blijven wonen?


Blijf in contact met mensen

Sociale contacten met familie, buren en vrienden zijn ontzettend belangrijk. De meeste hulp wordt door deze groep gegeven bij de persoonlijke verzorging of hulp in de huishouding. Maar ook bij het boodschappen doen, meegaan naar een ziekenhuis of dokter. Daarnaast is het fijn om regelmatig goed en gezellig contact te hebben met de mensen in uw omgeving.

 

Blijf bewegen

Belangrijk is dat u blijft bewegen om uw conditie niet verder achteruit te laten gaan. Beweeg elke dag 30 minuten intensief. Soms gaat dit niet alleen op eigen kracht. U wordt dan door de huisartsenpraktijk aangeraden om een beweegprogramma te volgen bij de fysiotherapeut


Let op met wat u eet en drinkt

Gevarieerd, niet te veel of te weinig eten is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende vocht tot u neemt. Als u vragen hebt over gezond eten en wat daarvoor nodig is, kunt u een doorverwijzing naar een diëtiste vragen voor de ondersteuning bij deze voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.


Geestelijke gezondheid

Bepaalde ziekten, evenals het verlies van de levenspartner en vereenzaming, kunnen bij ouderen het risico op depressie verhogen. Ook ouderen die lang in een verpleeghuis verblijven hebben een verhoogd risico op depressie. Daarnaast kunnen zingevingsproblemen, minder sociale contacten en sociale steun en eenzaamheid problemen op leveren. Maak dit bespreekbaar in uw omgeving en neem in het geval dat u geen oplossing ziet contact op met de huisarts.


Veiligheid in huis, huisaanpassingen en voorzieningen

Soms zijn kleine aanpassingen in huis gewenst voor het vergroten van uw comfort en veiligheid. Zoals het weghalen van een losliggend kleed, het aanbrengen van extra verlichting of een beugel op het toilet die het u gemakkelijker maakt om op te staan.


Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2020 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap