Ouderenzorg

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

ZGWA biedt het zorgprogramma kwetsbare ouderen aan. Steeds meer huisartsen werken hiermee. Kwetsbaarheid bij ouderen betekent dat er een wankel evenwicht is in de gezondheid. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat bij kwetsbare ouderen vaak tot een opeenvolging van complicaties. Omdat steeds meer kwetsbare ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen, blijft de zorg voor deze ouderen bij de huisarts en concentreert deze zich steeds meer in de wijk. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk, zoals welzijn, verpleging, verzorging, thuiszorg, de huisarts, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

Wat kunt u als oudere zelf doen, in samenwerking met de mensen om u heen, om zo lang en veilig mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Lees hier onze tips.

Het Persoonlijk Patiënten Dossier (PPD)
Met name als u ouder en meer kwetsbaar wordt, is het belangrijk dat u aan een behandelaar in de zorg kunt vertellen wat u wel wilt en wat niet. Tevens is het belangrijk dat u kunt vertellen wat uw ziektegeschiedenis is en welke medicatie u gebruikt. Algemene informatie over u (en bijvoorbeeld contactpersoon, mantelzorger, behandelaren) draagt ook bij aan een passende behandeling.

Om de eigen regie te behouden en tegelijkertijd na te denken over de zorg die u in de toekomst wilt ontvangen (ook wel ‘Advance Care Planning’ genoemd) is er een boekje ontwikkeld: Het Persoonlijk Patiënten Dossier (PPD). Het PPD is een mapje waarin u zelf informatie kunt verzamelen. Lees meer


Inhoud van het PPD

- wie ben ik? Informatie over de patiënt, de mantelzorgers, de contactpersoon, de behandelaren;
- wat wil ik? Een verzamelformulier met de behandelwensen van de patiënt;
- formulier 'voorbereiding op het gesprek over uw behandelwensen'
- formulier 'in gesprek over uw levenswensen'
- wat heb ik? Uitdraai van de episodelijst vanuit het HIS met daarin de medische voorgeschiedenis;
- wat slik ik? Uitdraai van de medicatiehistorie.


Voor wie is het PPD?
Het PPD wordt via huisartsen verspreid onder kwetsbare ouderen. Daarbij wordt gestart met huisartsen die werken met het Ouderenzorgprogramma van ZGWA. Of uw huisarts hiermee werkt, kunt u hier checken. (Zoek uw huisarts op in de lijst en kijk of icoontje 'Ouderenzorg' erbij staat.) Mogelijk wordt het PPD in de toekomst ook breder verspreid.

N.B. Uw huisarts kiest zelf of hij met het PPD of op een andere manier werkt. Bent u een kwetsbare oudere en werkt uw huisarts (nog) niet met het PPD? En wilt u het PPD toch graag ontvangen? Dan kunt u uw huisarts vragen het alsnog voor u aan te vragen.

Meer informatie


Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2021 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap