Zorgprogramma's

Programma’s van ZGWA

Door samenwerking wordt zorg voor mensen beter en helpt mee aan de gezondheid. De ZGWA heeft daarom een aantal zorgprogramma’s ontwikkeld. U vindt ze in het linkermenu.


Samen bereiken we meer

De zorgverleners van de ZGWA hebben onderling afgesproken welke richtlijnen er gehanteerd worden en volgens welke zorgstandaarden er binnen de Zorggroep wordt gewerkt. Zo wordt de rol van zorgverlener als volgt ingevuld: wie biedt welke hulp, hoe verwijst men naar elkaar door en hoe wordt de zorg en kwaliteit getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten? De huisartsen van de ZGWA zij de centrale zorgverleners van de patiënt en geven daarbij leiding aan het algehele proces.

Ketenzorg

Ketenzorg is gezamenlijke zorg van verschillende zorgaanbieders rondom een bepaalde zorgvraag.  U kunt ketenzorg ontvangen als u bijvoorbeeld diabetes, COPD, astma of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt. 

 

Declaratiesystematiek keten (modulaire-) zorg

De ZGWA maakt afspraken met de zorgverzekeraars welke zorg er geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. De ZGWA declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is.

 

De huisarts ontvangt voor de extra ondersteuning een extra vergoeding naast de vergoeding die de huisarts ontvangt voor zijn basis huisartsenzorg. Deze vergoeding wordt elk kwartaal door de zgn. preferente verzekeraar (waarmee het contract is gesloten) vastgesteld op basis van een rekenregel. Alle andere verzekeraars nemen deze vergoeding over. 

 

Voor het toepassen van de rekenregel wordt het aantal ingeschreven verzekerden bij alle aangesloten alle aangesloten huisartsen per kwartaal vastgesteld. De totale vergoeding die op basis van de rekenregel van de preferente verzekeraar voor de ketenzorg is vastgesteld wordt omgeslagen over alle verzekerden in de praktijk van de huisarts. Met andere woorden: er wordt een bedrag opgeteld bij de reguliere kwartaalvergoeding die de huisarts ontvangt per verzekerde in zijn praktijk. Om deze reden kan het zijn dat u op het afschrift van uw verzekeraar telkens een ander bedrag ziet.

Op consult? Bereid u goed voor!
Klik hier voor de patiëntenkaart 'Meer regie: tips voor mensen met een chronische aandoening'.
Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2021 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap