WEER WERKEN OP ÉÉN LOCATIE VANAF 2 JUNI

ZGWA Weekbericht 22 mei 2020

Opmerking:

Na zorgvuldige analyse door het crisisteam van de ZGWA heeft de RvB besloten dat vanaf 2 juni, op een voor ieder veilige manier, Covid en non-Covid patienten gezien kunnen worden op de hoofdlocatie aan de Karel Lotsyweg. Het denkmodel van de FMS omtrent risico op virusoverdracht is als leidraad gebruikt voor de gemaakte keuzes. Bijgaand ter info een beeldvorming tot nu toe en de analyse, die heeft geleid tot dit besluit.
 

Vanaf dinsdag 2 juni zal alle ANW-zorg, zowel de reguliere als de virus-gerelateerde zorg, geleverd worden vanuit de hoofdlocatie aan de Karel Lotsyweg. De co-locatie aan de Blaauwweg wordt dan opgeheven.Afgelopen weken is de trend van nieuwe ziekenhuis- en I.C. opnames in de regio, net als in de rest van Nederland, dalende. Zie bovenstaande afbeelding met het actuele beeld t/m 19 mei.

De reguliere zorg op de co-locatie trekt weer wat aan, maar het aantal consulten ligt nog steeds 40% % onder het aantal consulten wat we normaal leveren.

Verrichtingen vergelijk 2019-2020 (totaal):

·        Aantal visites vrijwel gelijk

·        Telefonische consulten (in het weekend) 20-30% meer

·        Consulten ongeveer 40% minder

We hebben daarom een plan bedacht om weer te kunnen werken vanuit de hoofdlocatie. Het grote voordeel van werken vanuit één locatie is uiteraard dat we efficiënter gebruik maken van de inzetbaarheid van alle huisartsen én dat we alle zorg weer leveren in de nabijheid van de SEH. Switchen tussen consulten, visites en regie is makkelijker.

Hoe gaan we dat het aanpakken?
We sluiten aan bij de werkwijze van het ASZ. Mensen die voor het virus-spreekuur komen en die hoesten of niezen krijgen bij de balie een mondkapje of nemen dit zelf mee van huis (heeft de voorkeur!). Ook mensen die hoesten of niezen om andere redenen dan Corona zullen op het virus-spreekuur gezien blijven worden.

Ze worden in een aparte wachtkamer ontvangen. De wachtkamer voor het virus-spreekuur wordt kamer 2, de spreekkamer wordt kamer 3. Deze kamer is met aangepaste tussenwand zonder PBM te gebruiken.

De gang naar de wachtkamer geldt niet als risicovol (zie onderstaand denkmodel van de FMS  omtrent risico op virusoverdracht wat als leidraad gebruikt is voor de gemaakte keuzes*) waardoor het niet nodig is met twee aparte locaties te werken.

We zorgen ervoor dat er gescheiden patiënten stromen blijven. De 1,5 meter afstand onderling in wachtkamer 1+ 2 kan gerealiseerd worden, er is geen vermenging langer dan 3 minuten tussen de verschillende patiënten, er wordt gezorgd dat er geen crowding in de centrale hal ontstaat en de hoestende en niezende mensen dragen een mondkapje.

De wachtkamergang zal d.m.v. palen, met afzetlint, mensen voor het virusspreekuur leiden naar wachtkamer 2 en spreekkamer 3.

Vanaf medio juli hebben we een extra mogelijkheid voor het virusspreekuur met een nieuwe triagekamer die momenteel in aanbouw is. Hoe deze kan worden ingezet wordt nog nader onderzocht.

Hiermee zorgen we voor een zo klein mogelijke kans op overdracht. Mocht aan één van deze criteria niet meer voldaan kunnen worden dan blijft de Blaauwweg onze uitwijk-locatie die snel weer inzetbaar is.

Om de capaciteit van de wachtkamer met 1,5 meter afstand niet te overschrijden zullen we voorzichtig beginnen met inplannen van drie consulten per uur, zo nodig uit te breiden tot vier per uur. Er wordt nog steeds aan de mensen gevraagd zoveel mogelijk alleen te komen.

In het weekend zal er één consultarts (bij een lage spreekuurdruk) als extra regie-arts worden ingezet. Deze arts wordt in het rooster ingepland als VK= ‘vliegende keep’. Het is de bedoeling dat deze arts de regiearts functie ondersteund met als doel om overleg over de urgentie door de triagisten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Hoe meer we aan de voorkant zorgen dat we alleen echte spoed zien, hoe beter dat is. Het klinisch redeneren, naast de NTS,  van de huisarts helpt daarbij!

De regie-artsen wordt gevraagd om beeldbellen laagdrempelig in te blijven zetten om het toestandsbeeld van de patiënt beter te kunnen beoordelen of om zichtbare (huid-)afwijkingen te kunnen duiden.

Zie ook : https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoonlijke%20bescherming%20in%20de%20%28poli%29klinische%20setting%20vanwege%20SARS-CoV-2.pdf


* Onderstaand schema komt uit deze leidraad:
Conclusies:

1. Met de huidige artsenbezetting en het huidige hulpvraagaanbod (mei 2020) kan - ook door weer te gaan werken op 1 locatie - crowding worden voorkomen en op efficiëntere wijze de nodige zorg worden geleverd.

2. Met een splitsing in de lengterichting van de wachtkamergang kunnen patiëntenstromen goed gescheiden worden en is met het model van de FMS in het achterhoofd de kans op virusoverdracht zeer gering.

3. Met inzet van een extra arts bij de triage (VK= vliegende kiep) hoeft de zorg niet aan kwaliteit in te boeten, ook als patiënten minder vaak fysiek gezien worden maar telt het motto: SPOED=SPOED!

Raad van Bestuur
20 mei 2020Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2020 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap