ENQUÊTE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE HUISARTSEN – NIVEL EN ZGWA TREKKEN GEZAMENLIJK OP

ZGWA Weekbericht 1 mei 2020

Beste praktijkhouders,

Nivel en ZGWA maken een specifieke rapportage van de ondersteuningsbehoefte van huisartsen in onze regio. Nivel is afgelopen week een onderzoek gestart naar de actuele en uitgestelde gevolgen van COVID-19 voor huisarts en huisartsenzorg, ca. 4.900 huisartsenpraktijken zijn hiervoor aangeschreven in Nederland. ZGWA heeft het Nivel benaderd om een specifieke verkenning te doen voor de ZGWA regio over wat de belasting is voor huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er is, welke oplossingen gevonden worden en wat de verwachtingen zijn wat betreft de uitgestelde zorg. Programmaleider Prof. dr. Ronald Batenburg heeft hier enthousiast op gereageerd en aan mij aangegeven dat het Nivel het heel interessant vindt om deelgenoot te worden van een regionale structuur en samenwerkingsverband in de eerstelijn. Het Nivel ziet mooie aansluitingspunten in onze toekomstgerichte strategie (ZGWA richting 2022) voor toekomstig onderzoek.

Van Ronald Batenburg heb ik begrepen dat de landelijke respons op de enquête tot gisteren 25% was. Ik wil jullie allemaal oproepen de enquête uiterlijk 4 mei in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe beter deze specifieke verkenning een beeld geeft van de ondersteuningsbehoefte bij jullie als praktijkhouders in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. De uitkomst van de verkenning wil ZGWA gebruiken om via ons facilitair bedrijf en de inzet van praktijk management af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften die bij jullie leven. Ik reken erop dat we de gemiddelde landelijke respons ruimschoots gaan overtreffen.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie. Heeft u geen mail ontvangen van het Nivel, dan kunt u zich via deze link hiervoor alsnog voor deelname aanmelden.

Fijn weekend en hartelijke groet,

Henk Stout


Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2020 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap