Over ZGWA | De Zorggroep

De Zorggroep ZGWA is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan jaarlijks circa 30.000 patiënten uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard.

Zorggroep ZGWA is een onderdeel van de Coöperatieve Huisartsenvereniging West-Alblasserwaard & Omstreken U.A. (hierna: CWA). Nagenoeg alle huisartsen uit de regio die gevormd wordt door de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard zijn lid van CWA. CWA is voor 100% eigenaar van zorggroep ZGWA.

De coöperatieve vereniging is opgericht om de huisartsen te helpen bij het vervullen van hun centrale rol in het leveren van eerstelijnszorg in de directe omgeving van de patiënt. 
De algemeen bestuurder is de de heer H. (Henk) Stout. De visie, missie en het strategisch beleidsplan zijn leidend voor de besluiten. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het beleid besproken en worden plannen gepresenteerd.

Zorggroep ZGWA bestaat uit diverse BV’s die zich bezighouden met het leveren en organiseren van multidisciplinaire zorg (ketenzorg) voor mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes type 2, COPD en CVRM. 
Sinds 2014 levert ZGWA ook Ouderenzorg en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg: POH-GGZ. 

ZGWA sluit in het kader daarvan contracten af met enerzijds de zorgverzekeraars en anderzijds huisartsen, podotherapeuten, pedicures, diëtisten en andere zorgaanbieders waaronder het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 
Als u wilt weten met welke zorgaanbieders ZGWA een contract heeft gesloten, klik dan hier.

 

Zorggroep ZGWA

Zorg die draait om ú. Dat is waar de ZGWA en haar aangesloten huisartsenpraktijken voor staan. Met een geïntegreerd aanbod van kwalitatief hoogstaande geneeskundige zorg streven we naar het bevorderen van de gezondheid. Onze zorgprogramma's spelen hier een belangrijke rol bij. In goede samenwerking tussen alle disciplines bieden wij de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aan. 

Lees meer over de Zorggroep >

 

© 2021 Zorggroep ZGWA Disclaimer Sitemap